Zelfverdedigingsvaardigheden (ZV)

Overal waar medewerkers in contact staan met publiek heeft men te maken met agressie en geweld. Training in omgang met agressie en geweld is belangrijk. Niet alleen is er een wettelijke plicht tot traumabeleid voor werknemers (Arbeidsomstandighedenwet), maar ook in het belang van de werkgever is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen. Personeel dat geconfronteerd wordt met geweld is voor werkgevers een bron van zorg door angst voor herhaling, slechtere prestaties, verminderde motivatie en herhaald ziekteverzuim. In het ergste geval kunnen voorvallen zelfs lijden tot posttraumatische stressstoornissen. Het aanvankelijke financiële voordeel van het niet nemen van preventieve maatregelen, wordt teniet gedaan door de psychische klachten.

In de module Zelfverdedigingsvaardigheden wordt een basis niveau fysieke weerbaarheid aangeleerd, die de medewerker in staat stelt om in een geweldsituatie zichzelf en/of een collega in veiligheid te brengen door een aanval af te kunnen weren, een agressor weg te duwen of indien nodig de agressor een stomp of trap te geven. De aangeleerde vaardigheden zijn conform de landelijke RTGB norm.

Leerdoelen:
Een opmerkzame, weerbare en zelfverzekerde medewerker
Herkennen van signalen van agressie
Houding en afstand t.o.v. agressor (veilige afstand)
Weren, blokken en ontwijken
Uitvoeren van een aantal stoot/slagtechnieken
Uitvoeren van een aantal beentechnieken
Uitvoeren scan (omgeving)

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Cursusduur: 4 dagdelen