Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (BOA)

Tijdens het uitoefenen van zijn opsporingsbevoegdheden is de boa gehouden aan de regels van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. Indien hem politiebevoegdheden dan wel geweldsmiddelen zijn toegekend, dient hij zich tevens te gedragen overeenkomstig de regels van de Politiewet 1993, de Wet wapens en munitie alsmede de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar. In artikel 4, sub b, van de Ambtsinstructie wordt bepaald dat het gebruik van een geweldsmiddel slechts is toegestaan door een ambtenaar die in het gebruik van dat geweldsmiddel is geoefend.

Leerdoelen:
Voorbereiding op zowel het theoretische als praktische deel van het examen RTGB;
De invloed van houding en gedrag op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt;
In teamverband van elkaars ervaringen leren;
Cursisten een meer professionele en toegankelijke uitstraling hebben en goede sociale vaardigheden toepassen;
Goede en veilige samenwerking bewerkstelligen alsmede redelijk en gematigd kunnen toepassen van geweld indien noodzakelijk.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Minimum eis voor deelname:
De bevoegdheid als BOA conform de eisen van het ministerie van Justitie voor buitengewoon opsporingsambtenaar, In zijn BOA-akte vermeld staan bevoegd te zijn geweld te gebruiken dan wel veiligheid fouillering uit te voeren en een redelijk goede lichamelijke gezondheid en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Het theorie gedeelte van de RTGB training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Politiewet 2012
 • De taak van de Politie
 • Gebruik geweld
 • Proportionaliteitsbeginsel
 • Onderzoek kleding (veiligheidsfouillering)
 • Ambtsinstructie
 • Geweld
 • Aanwenden van geweld
 • Geweldsmelding
 • Onderzoek kleding (de manier van uitvoeren)
 • Melden fouillering
 • Strafrecht (de strafuitsluitingsgronden)
 • artikel 40 tot en met 43

Cursusduur: 6 tot 10 dagdelen (afhankelijk van het niveau)