Open-source intelligence onderzoek

Open-source intelligence onderzoek middels het Internet is een nieuwe bron tot het verkrijgen van informatie over personen, onderwerpen en ondernemingen. Deze informatie stelt de cursist in staat om (aanvullend) bewijs te verkrijgen ten behoeve van zijn werkzaamheden. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd.

Leerdoelen:
De cursist heeft voldoende inzicht in het relevante wettelijk kader;
De cursist kent de bronnen van het Internet;
De cursist heeft voldoende kennis van deze bronnen om deze te gebruiken ten einde praktisch informatie te vergaren over het relevante onderwerp, persoon of organisatie.
De cursist kan deze informatie presenteren welke voldoet aan de wettelijke eisen.

Cursusduur: 2 dagdelen