Gespreks- en interviewtechnieken

Communicatieve vaardigheden zijn een must in de dagelijkse werkzaamheden, zowel intern als extern naar klanten. De cursus stelt de cursist in staat op een voldoende assertieve wijze gesprekken te voeren. Deze gesprekken stellen de medewerkers in staat tot de kern door te dringen van het onderwerp en informatie te verkrijgen, waarbij de relatie met de gesprekspartner niet uit het oog wordt verloren. De cursus wordt ondersteund met behulp van een powerpoint presentatie en verschillende didactische vormen en casuïstiek.

Deze cursus kan incompany of in ons landelijke trainingscentrum worden gevolgd. Op verzoek kan deze cursus worden ondersteund met behulp van een acteur.

Leerdoelen:
De cursist is in staat om door middel van het stellen van open- gesloten vragen te komen tot de kern van het gespreksonderwerp;
De cursist is in staat om door middel van reflectietechnieken de gesprekspartner uit te nodigen relevante informatie te verschaffen;
De cursist kan voldoende samenvatten en doorvragen om zodoende verborgen informatie van de gesprekspartner boven tafel te krijgen;
De cursist kan moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en creëert een goede open sfeer;

Cursusduur: 2 dagdelen